เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า อุปกรณ์งานเชื่อม

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต CUT60L211

JASIC เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม Inverter IGBT รุ่น MIG350N222 มี 2 ระบบ MIG และ MMA กระแสไฟเชื่อม 350 แอมป์ แรงดันไฟ 380 โวลต์ ชุดป้อนลวดแบบแยก (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG350N222

JASIC เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม Inverter IGBT รุ่น MIG350N222 มี 2 ระบบ MIG และ MMA กระแสไฟเชื่อม 350 แอมป์ แรงดันไฟ 380 โวลต์ ชุดป้อนลวดแบบแยก (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG250N210

JASIC เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม Inverter IGBT รุ่น MIG250N210 มี 2 ระบบ MIG และ MMA กระแสไฟเชื่อม 250 แอมป์ แรงดันไฟ 380 โวลต์ มีชุดป้อนลวดในตัว (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG250FN253

JASIC เครื่องเชื่อม MIG/MMA 250/220 แอมป์ รุ่น MIG250FN253 แรงดันไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ ขนาดลวดเชื่อม 0.8 - 1.0 มม. ชุดป้อนลวดแบบแยก ระดับป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG250Z-1

JASIC เครื่องเชื่อม MIG 25-250 แอมป์ รุ่น MIG250Z-1 แรงดันไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาดลวดเชื่อม 0.8 - 1.0 มม. มีชุดป้อนลวดในตัว ระดับป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG200Z-1

JASIC เครื่องเชื่อม MIG 25-200 แอมป์ รุ่น MIG200Z-1 แรงดันไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาดลวดเชื่อม 0.8 - 1.0 มม. มีชุดป้อนลวดในตัว ระดับป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG200D+

JASIC เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม MIG / MMA / Lift TIG รุ่น MIG200D+ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กระแสเชื่อม MIG 30-200A (11-28V) กระแสเชื่อม MMA 20-180A กระแสเชื่อม Lift TIG 20-200A ใช้ลวดแบบใช้แก๊ส และ แบบไม่ใช้แก๊ส (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG160D+

JASIC เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม MIG / MMA / Lift TIG รุ่น MIG160D+ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กระแสเชื่อม MIG 30-160A (11-26V) กระแสเชื่อม MMA 20-140A กระแสเชื่อม Lift TIG 20-160V ใช้ลวดแบบใช้แก๊ส และ แบบไม่ใช้แก๊ส (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต W-300B

JASIC W-300B เครื่องทำความเย็นในระบบเชื่อม TIG ด้วยน้ำ WATER COOLER 9L(สำหรับรุ่น TIG) (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG400W398

JASIC เครื่องเชื่อม TIG และ TIG/MMA พร้อมระบบ HF Arc-Starting รุ่น TIG400W398 เครื่องเชื่อม+TROLLEY (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG200PACDC(E20101)

JASIC เครื่องเชื่อม TIG/MMA 200/160 แอมป์ รุ่น TIG200PACDC(E20101) ระบบ AC/DC แรงดันไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ระดับป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG200ST-7

JASIC เครื่องเชื่อม TIG / MMA ยี่ห้อ เจสิค (JASIC) รุ่น TIG200ST-7 กระแสไฟเชื่อม TIG 200 แอมป์ และ MMA 180 แอมป์ ไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ความหนาของชิ้นงานเชื่อม 0.3 - 8.0 มม.(เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG200ST

JASIC เครื่องเชื่อม TIG/MMA รุ่น TIG200ST กระแสเชื่อม TIG 200 แอมป์ กระแสเชื่อม MMA 180 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กระแสไฟเชื่อมคงที่ สามารถเชื่อมเหล็กสแตนเลส และอลูมีเนียมใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้ (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG200S-7

JASIC เครื่องเชื่อมทิก (TIG) เจสิค (JASIC) รุ่น TIG200S-7 กระแสไฟเชื่อม 200 แอม์ ไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ความหนาของชิ้นงานเชื่อม 0.3 - 8.0 มม. รับประกัน 2 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต TIG200S

JASIC เครื่องเชื่อม รุ่น TIG200S / TIG200S-7 กระแสเชื่อม 200 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้าเข้า 6.3KVA กระแสไฟเชื่อมคงที่ สามารถเชื่อมเหล็กสแตนเลส และอลูมีเนียมใช้ลวดเชื่อมทั่วไปได้ (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ARC500Z316

JASIC เครื่องเชื่อม ARC 30-500 แอมป์ รุ่น ARC500Z316 แรงดันไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ ขนาดลวดเชื่อม 2.6-6.0 มม. ระดับป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ARC300S

JASIC เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์แบบอาร์ค รุ่น ARC300S กระแสไฟเชื่อม 20-300 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-5.0 มม. ระบบ IGBT มีกระแสไฟในการเชื่อมนิ่ง มีระบบป้องกันไฟกระชาก (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MAXARC250

JASIC เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ MMA รุ่น MAXARC250 กระแสไฟเชื่อม 10-250 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มม. กระแสไฟในการเชื่อมนิ่ง มีระบบป้องกันไฟกระชาก (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ARC200D+

JASIC เครื่องเชื่อม MMA รุ่น ARC200D+ หน้าจอดิจิตอล ระบบ IGBT กระแสไฟเชื่อม 20-200 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้าเข้า 9.4KVA ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มม. (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ARC205

JASIC เครื่องเชื่อม ARC รุ่น ARC205 กระแสไฟเชื่อม 20-180 แอมป์ แรงดันไฟ 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้าเข้า 7.4KVA ขนาดลวดที่ใช้ 1.6-4.0 มม. ประสิทธิภาพ 85% ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต LS20000

JASIC เครื่องเชื่อมเลเซอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ รุ่น LS20000 กระแสเลเซอร์ 2000 วัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความยาวสายไฟเบอร์ 15 เมตร (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต LS15000

JASIC เครื่องเชื่อมเลเซอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ รุ่น LS15000 กระแสเลเซอร์ 1500 วัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความยาวสายไฟเบอร์ 12 เมตร (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต CUT80L225II

JASIC เครื่องตัดพลาสม่า 3 เฟส 380 โวลต์ รุ่น CUT80L225II กระแสการตัด 20-80 แอมป์ สามารตัดแบบเซาะร่องและตัดแบบตาข่าย ความหนาในการตัดสูงสุด 35 มม. (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต CUT100L221II

JASIC เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น CUT100L221II แรงดันไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ ความหนาในการตัดสูงสุด 40 มม. ระบบป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต CUT45L207II

JASIC (เจสิค) เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น CUT45L207II แรงดันไฟ 1 เฟส 220 โวลต์ ความหนาในการตัดสูงสุด 15 มม. ระบบป้องกัน IP21S

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG500N215II

JASIC เครื่องเชื่อม MIG 50-500A (13-48V) รุ่น MIG500N215II ไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ มีระบบ MMA และ Lift TIG ระบบเช็คแก๊สและเช็คลวด ระบบป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG350N216

JASIC เครื่องเชื่อม MIG 50-350A (13-40V) ไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ รุ่น MIG350N216 มีระบบ MMA และ Lift TIG ระบบเช็คแก๊สและเช็คลวด ระบบป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

JASIC สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต MIG270FN253

JASIC เครื่องเชื่อม MIG 60-270A (13-32V) ไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ รุ่น MIG270FN253 มีระบบ MMA และ Lift TIG ระบบเช็คแก๊สและเช็คลวด ระบบป้องกัน IP21S (เจสิค)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้