เงื่อนไขและบริการ

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

  • TPQTOOLS-THAILAND รับประกันสินค้าในกรณีสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อนั้น มีใบรับประกัน เช่น เครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น
การเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  • TPQTOOLS-THAILAND รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เราจัดส่งสินค้าให้ท่านผิดรุ่นจากรายการที่ท่านสั่งซื้อผ่านออนไลน์ สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานเท่านั้น
  • TPQTOOLS-THAILAND ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้าคืนให้ลูกค้า โดยผ่านทางไปรษณีย์, รถบริษัท, ระบบขนส่งเอกชน ( รับผิดชอบเฉพาะสินค้ามีปัญหา ชำรุด เสียหาย ส่งสินค้าไม่ตรงตามลูกค้าสั่งซื้อ เท่านั้น )
  • TPQTOOLS-THAILAND รับเปลี่ยนสินค้า เฉพาะสินค้าที่ส่งกลับมาในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม แพ็คกิ้ง ป้าย และคู่มือใช้งาน ( เฉพาะสินค้าที่มี ) ไม่ถูกนำไปใช้งานก่อนส่งกลับ พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี
  • การเปลี่ยนสินค้าใช้เวลา 7 วันทำการ ตามวัน-เวลาปกติ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์
  • รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีข้างต้น โดยลูกค้าแจ้งเลขที่ใบกำกับภาษี / วันที่สั่งซื้อ / เลขที่สั่งซื้อออนไลน์
  • TPQTOOLS-THAILAND รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีข้างต้น นับจากวันที่ใบกำกับภาษีไม่เกิน 5-7 วันทำการ
  • ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกรายการสั่งซื้อ PRE-ORDER
การคืนสินค้า 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า / ยกเลิกสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และ โอนเงิน เรียบร้อยแล้ว
 
การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
หลังจากสั่งซื้อผ่านระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ TPQTOOLS-THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ คืนเงินค่าสินค้าที่ชำระมาแล้ว ด้วยทุกกรณี


หมายเหตุ... กรณีต้องการสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า จำเป็นต้องสมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าใช้ระบบเว็บไซต์เพื่อให้ทางทีมงานรับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว หากท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง / ข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบกลับข้อมูลนั้นๆ รวมถึงกรณีลูกค้าไม่ได้รับข้อมูลสำคัญอันเนื่องมาจากการระบุข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้อง / ข้อมูลเท็จแก่ทีมงาน