เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า 
 
 

 

TPQTOOLS-THAILAND มีนโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้าดังต่อไปนี้

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า **ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ใบกำกับภาษี

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าถึงมือท่าน ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดว่า สินค้าและรหัสสินค้าตรงกับรายการสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อกับทางเราหรือไม่ สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหาให้รีบติดต่อกลับฝ่ายขายออนไลน์ทันที

  • กรณีลูกค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบสินค้า-แจ้งกลับได้ตามระยะเวลาที่กำหนด TPQTOOLS-THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าตามรายการสั่งซื้อนั้นทุกกรณี หลังจากเลยระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริษัท
  • TPQTOOLS-THAILAND รับประกันสินค้าในกรณีสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อนั้น มีใบรับประกันตามเงื่อนไข เช่น เครื่องมือไฟฟ้า เป็นต้น

นโยบายเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า/ คืนสินค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  1. TPQTOOLS-THAILAND รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดรุ่น หรือ สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต โดยลูกค้าต้องแจ้งกลับฝ่ายขายออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. TPQTOOLS-THAILAND ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าคืนอันเกิดจากกรณีดัง (ข้อ 1.) โดยท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้ทางเราผ่าน ไปรษณียไทย, ขนส่งเอกชนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขสินค้าที่จัดส่งมาต้องอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง สติกเกอร์หรือป้ายพร้อมใบรับประกันสินค้า รวมไปถึงคู่มือสินค้า เอกสารต่างๆ ที่มีบรรจุในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ถูกนำไปใช้งานก่อนส่งกลับ พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี
  3. TPQTOOLS-THAILAND ได้รับสินค้าจากท่านและทำการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยทันที
  4. ขั้นตอนการเปลี่ยนคืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าจากท่าน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ตามวัน-เวลาปกติ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดบริษัทฯ
  5. TPQTOOLS-THAILAND ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณีที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ( E-COMMERCE ) และ ทาง LINE: @tpqonline
  6. TPQTOOLS-THAILAND ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณีที่ลูกค้าเลือกสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดประเภทเอง
  7. ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกรายการสั่งซื้อ PRE-ORDER


การคืนสินค้า
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า / ยกเลิกสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ และ โอนเงิน เรียบร้อยแล้ว
 
การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
หลังจากสั่งซื้อผ่านระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ TPQTOOLS-THAILAND ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ คืนเงินค่าสินค้าที่ชำระมาแล้ว ด้วยทุกกรณี


หมายเหตุ... กรณีต้องการสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า จำเป็นต้องสมัครสมาชิก และลงชื่อเข้าใช้ระบบเว็บไซต์เพื่อให้ทางทีมงานรับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว หากท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง / ข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบกลับข้อมูลนั้นๆ รวมถึงกรณีลูกค้าไม่ได้รับข้อมูลสำคัญอันเนื่องมาจากการระบุข้อมูลติดต่อไม่ถูกต้อง / ข้อมูลเท็จแก่ทีมงาน

 

 

 

 

 

 

EASY E-SHOPPING ช็อปง่ายได้ชัวร์เพียงคลิกผ่านระบบออนไลน์