OPT

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-342

LY-342 คีมตัด-ปอกสายไฟฟ้า OPT WIRE STRIPPING TOOL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-342A

LY-342A คีมตัด-ปอกสายไฟฟ้า OPT WIRE STRIPPING TOOL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน WS-353

WS-353 คีมปอกสายไฟ (0.8-2.6 MM² / AWG 20-10) OPT WIRE STRIPPING TOOL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน WS-353A

WS-353A คีมปอกสายไฟ (0.2-0.8 MM² / AWG 30-20) OPT WIRE STRIPPING TOOL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน DL-16

DL-16 คีมย้ำหางปลาปลายสาย (4-16 MM² / AWG 12-5) OPT CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน DL-16A

DL-16A คีมย้ำหางปลาปลายสาย (4-16 MM² / AWG 12-5) OPT CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน DL-10A

DL-10A คีมย้ำหางปลาปลายสาย (0.08-10 MM² / AWG 28-8) OPT CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน MK-250

MK-250 คีมตัดสายไฟ 600 มม. (ตัด 250 MM²) OPT CABLE CUTTER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-22G

LK-22G คีมตัดสายไฟ 160 มม. OPT CABLE CUTTER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน SN-01BM2

SN-01BM2 คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT D-SUBMININATURE CONTACTS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน SN-01BM

SN-01BM คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT D-SUBMININATURE CONTACTS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-146

LY-146 คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT D-SUBMININATURE CONTACTS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-145

LY-145 คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT D-SUBMININATURE CONTACTS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-28C

LY-28C คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-13C

LY-13C คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน SU-28C

SU-28C คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน SU-13

SU-13 คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน KH-28C

KH-28C คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน KH-13

KH-13 คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน KA-13

KA-13 คีมย้ำแบบจิก คีมย้ำหางปลาหัวหมวก OPT CLOSE END SLEEVE CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน BN-03C8

BN-03C8 คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน SN-02C

SN-02C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LN-18C

LN-18C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LN-04C

LN-04C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LN-03C

LN-03C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-18C

LY-18C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LYG-04C

LYG-04C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LYG-03C

LYG-03C คีมย้ำหางปลาหุ้ม OPT INSULATED TERMINAL CRIMPING TOOLS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้