KYOWA

KYOWA สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น KYC-208

ปั๊มเทสท่อ ปั๊มอัดฉีดเคียววา

KYOWA สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น T-508

ปั๊มเทสท่อ ปั๊มอัดฉีดเคียววา ปริมาณน้ำ/โยก 1 ครั้ง 13 cc ขนาดถังบรรจุน้ำ 4.5 ลิตร (พลาสติก)