คีมย้ำหางปลาชนิดต่างๆ คีมตัด-ปอกสายไฟ ปืนยิงเคเบิ้ลไทร์

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-155

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 244 มม.

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-032

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 183 มม.

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-38

คีมย้ำหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-14

คีมย้ำหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-3DM

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 240 มม.

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-3D

คีมย้ำหางปลา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 240 มม.

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-8

คีมย้าหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-22

คีมย้ำหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-5S

คีมย้าหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง MH-5S

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MH-5

คีมย้าหางปลาเปลือย หัวตัวยูแบบผ่อนแรง ด้ามหุ้มยาง MH-5

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-60

คีมตัดลวดสลิง MI-60

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-100

คีมตัดลวดสลิง MI-100

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-200

คีมตัดลวดสลิง MI-200

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-150S

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-150S

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-250S

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-250S

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-80

คีมตัดโลหะ ME-80

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-150

คีมตัดโลหะ ME-150

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-500

คีมตัดโลหะ ME-500

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-250

คีมตัดโลหะ ME-250

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-22

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-22C

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22C

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-38

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-38

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-60

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-60