SHINOHAWA

SHINOHAWA สินค้าจากประเทศไต้หวัน

คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็นด์ HCS8 6-4 คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็นด์ ขนาด 0.25-6 มม. for crimping wire ferrules

฿ 1,391 ฿ 1,391

SHINOHAWA สินค้าจากประเทศไต้หวัน

คีมย้ำหางปลา พร้อมหัวดายขนาด 16-300 SQMM. บรรจุกล่องพลาสติก

฿ 5,778 ฿ 5,778