VAUGHAN

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA TC848 (16030)

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ TC848 Commercial 48 OZ Ball Pein Hammer

฿ 1,589 ฿ 1,589

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 45001 (B215)

ชะแลง สำหรับงัด-ดึงตะปู SUPERBAR 24 ออนซ์ ความยาว 15 นิ้ว

฿ 953 ฿ 953

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 431002

สกัดหิน หน้ากว้าง 4 นิ้ว 431002 BRICKLATERS SETS

฿ 924 ฿ 924

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 41301 (96)

เหล็กส่งขนาด 3/16" ความยาว 5" PIN PUNCHES

฿ 508 ฿ 508

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 41101 (94)

เหล็กส่งขนาด 1/8" ความยาว 4.1/2" PIN PUNCHES

฿ 316 ฿ 316

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 41001 (93)

เหล็กส่งขนาด 3/32" ความยาว 4" PIN PUNCHES

฿ 294 ฿ 294

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 58520 (DB250)

ค้อนไนล่อนไร้แรงสะท้อนหัวค้อน 2.1/2" ความยาว 14.1/4" DEADBLOW NYLON HAMMER

฿ 3,804 ฿ 3,804

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 58512 (DB150)

ค้อนไนล่อนไร้แรงสะท้อนหัวค้อน 1.1/2" ความยาว 11.3/4" DEADBLOW NYLON HAMMER

฿ 1,801 ฿ 1,801

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 58510 (DB125)

ค้อนไนล่อนไร้แรงสะท้อนหัวค้อน 1.1/4" ความยาว 10.1/2" DEADBLOW NYLON HAMMER

฿ 1,589 ฿ 1,589

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 57104 (SS4)

ค้อนปอนด์ (พะเนิน) รุ่นด้ามยาว ขนาด 4 ปอนด์ ขนาดหัวค้อน 4 ปอนด์ ความยาวด้าม 16" DOUBLE FACE SLEDGES

฿ 1,656 ฿ 1,656

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 19815 (WCCS)

ค้อนเคาะรอยเชื่อม 16 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 16 ออนซ์ ความยาวด้าม 10" CHIPPING HAMMER

฿ 823 ฿ 823

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 18601 (SC16)

ค้อนเคาะรอยเชื่อม 16 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 16 ออนซ์ ความยาวด้าม 12.1/4" SCALING HAMMERS

฿ 1,237 ฿ 1,237

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 17810 (BL24)

ค้อนเคาะหิน 24 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 24 ออนซ์ ความยาวด้าม 11.1/2" BRICKLAYER'S HAMMER

฿ 1,685 ฿ 1,685

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 16815 (TR16F)

ค้อนตีกิ๊ปด้ามไฟเบอร์ 16 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 16 ออนซ์ ความยาวด้าม 12.1/2" TINNER'S REVETING FIBERGLASS HANDLE

฿ 1,425 ฿ 1,425

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 16810 (TR12)

ค้อนตีกี๊ปด้ามไม้ 12 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 12 ออนซ์ ความยาวด้าม 12.1/2" TINNER'S REVETING HICKORY HANDLE

฿ 1,156 ฿ 1,156

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 16610 (MR12)

ค้อนตีกิ๊ปด้ามไม้ 12 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 12 ออนซ์ TINNER'S REVETING HICKORY HANDLE

฿ 1,339 ฿ 1,339

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 16210 (FS2012)

ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 12 ปอนด์ ขนาดหัวค้อน 12 ปอนด์ ความยาวด้าม 13" FIBERGLASS HANDLE BALL PEIN HAMMER

฿ 1,396 ฿ 1,396

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 16110 (FS308)

ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ 8 ปอนด์ ขนาดหัวค้อน 8 ปอนด์ ความยาวด้าม 12.1/2" FIBERGLASS HANDLE BALL PEIN HAMMER

฿ 1,339 ฿ 1,339

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 15930

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ ขนาด 40 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 40 ออนซ์ ความยาวด้าม 16" COMMERCIAL BALL PEIN HAMMERS

฿ 1,363 ฿ 1,363

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 15730 (TC224)

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ (รุ่นใหม่) 24 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 24 ออนซ์ ความยาวด้าม 15.1/4" COMMERCIAL BALL PEIN HAMMERS

฿ 1,021 ฿ 1,021

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 15630 (TC120)

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ (รุ่นใหม่) 12 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 12 ออนซ์ ความยาวด้าม 12" COMMERCIAL BALL PEIN HAMMERS

฿ 838 ฿ 838

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 15530 (TC016)

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ (รุ่นใหม่) 16 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 16 ออนซ์ ความยาวด้าม 13.3/4" COMMERCIAL BALL PEIN HAMMERS

฿ 867 ฿ 867

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 15330

ค้อนหัวกลมด้ามไม้ 8 ออนซ์ ขนาดหัวค้อน 8 ออนซ์ ความยาวด้าม 12.3/4" HICKORY HANDLE BALL PEIN HAMMER

฿ 780 ฿ 780

VAUGHAN สินค้าผลิตและนำเข้าจาก USA 12410 (FS99)

ค้อนหงอนตรงด้ามไฟเบอร์ (PRO-16) ขนาดหัวค้อน 16 ออนซ์ ความยาวด้าม 13" STRAIGHT CLAW HAMMERS

฿ 1,401 ฿ 1,401