OKURA

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-TC-06X

ตู้เครื่องมือมีลิ้นชัก 4 ชั้น พิเศษ ขนาดตู้ ( ก x ย x ส ) 680 x 322 x 380 มม.

฿ 4,334 ฿ 4,334

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-TC-04X

ตู้เครื่องมือมีลิ้นชัก 4 ชั้น ขนาดตู้ ( ก x ย x ส ) 680 x 322 x 380 มม.

฿ 3,948 ฿ 3,948

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-TC-03X

ตู้เครื่องมือมีลิ้นชัก3 ชั้น ขนาดตู้ ( ก x ย x ส ) 670 x 315 x 265 มม.

฿ 3,371 ฿ 3,371

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-EX7

ตู้เครื่องมือมีลิ้นชักพร้อมล้อ 7 ชั้น ขนาดตู้พร้อมล้อ 62 x 33 x 88.5 ซม.

฿ 5,682 ฿ 5,682

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 38,039 ฿ 38,039

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 26,290 ฿ 26,290

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 16,178 ฿ 16,178

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 31,298 ฿ 31,298

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 20,705 ฿ 20,705

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 12,038 ฿ 12,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH24

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 25,038 ฿ 25,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH16

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศระบายรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 15,408 ฿ 15,408

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PH12

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศรุ่นมอเตอร์กันการระเบิด PORTABLE VENTILATOR รุ่นพิเศษ มอเตอร์ป้องกันการระเบิด เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่อันตราย เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิงต่างๆ / ห้องเก็บสารเคมี

฿ 8,186 ฿ 8,186

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV32-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 43,335 ฿ 43,335

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV28-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 38,039 ฿ 38,039

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV24-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 33,705 ฿ 33,705

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV20-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 29,372 ฿ 29,372

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV16-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 22,631 ฿ 22,631

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV12-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 12,856 ฿ 12,856

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV10-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 11,267 ฿ 11,267

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV8-20

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 10,449 ฿ 10,449

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV32-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 35,150 ฿ 35,150

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV28-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 30,335 ฿ 30,335

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV24-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 26,964 ฿ 26,964

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV20-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 24,075 ฿ 24,075

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV16-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 17,334 ฿ 17,334

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV12-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 8,523 ฿ 8,523

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-PV10-10

พัดลมดูดเป่าระบายอากาศ Portable Ventilator OKURA พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตาม

฿ 7,415 ฿ 7,415