LOCTITE

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม LOCTITE 77164 NICKEL ANTISEIZE LUBRICANT

฿ 2,455 ฿ 2,455

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม LOCTITE 76764 SILVER ANTISEIZE COMPOUND

฿ 1,436 ฿ 1,436

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซิสซ์ LOCTITE 51007 C5-A COPPER BASE ANTISEIZE COMPOUND ขนาด 1 ปอนด์ / 454 กรัม

฿ 1,551 ฿ 1,551

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำตรึงเพลาแรงยึดสูง LOCTITE 638 RETAINING CONPOUND 50ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาตรึงเพลาอเนกประสงค์ LOCTITE 609 RETAINING COMPD 50ML

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

LOCTITE #565 น้ำยาซีลเกลียวกันซึมอเนกประสงค์ 50ML - LOCTITE #565 PIPE SEALANT PST 50ML

฿ 736 ฿ 736

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา No.515

น้ำยาผนึกหน้าแปลน ซีลหน้าแปลน ปะเก็นเหลว กาวปะเก็น LOCTITE 515 GASKET ELIM 515 ขนาด 50 ML.

฿ 923 ฿ 923

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาผนึกหน้าแปลน ซีลหน้าแปลน ปะเก็นเหลว กาวปะเก็น LOCTITE 510 GASKET ELIM 510 ขนาด 50 ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 495 SUPER BONDER INSTANT ADHESIVE 20GM.

฿ 308 ฿ 308

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 410 PRISM (20 GM.)

฿ 686 ฿ 686

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

กาวอเนกประสงค์ ความหนืดต่ำ LOCTITE 406 PRISM (20 GM.)

฿ 526 ฿ 526

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

กาวอเนกประสงค์ LOCTITE 401 PRISM (20 GM.)

฿ 526 ฿ 526

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง น้ำสีแดง THREADLOCKER รุ่น 271 ขนาด 50 ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 263 ขนาด 50 ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดสูง THREADLOCKER รุ่น 262 ขนาด 50 ML.

฿ 1,040 ฿ 1,040

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียว (สูตรปรับปรุง-ทนทานต่อน้ำมัน) THREADLOCKER รุ่น 243 ขนาด 50 ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียว แบบถอดได้ THREADLOCKER รุ่น 242 ขนาด 50 ML.

฿ 1,040 ฿ 1,040

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

LOCTITE สินค้าจากประเทศอเมริกา-1

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดต่ำ THREADLOCKER รุ่น 222 ขนาด 50 ML.

฿ 944 ฿ 944

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)