KOCHE

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด พร้อมไขควง 25 ตัว/ชุด SQ-DR.1/2" ( 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม ) ขนาด 8-32 มม.

฿ 2,475 ฿ 2,475
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด พร้อมไขควง 25 ตัว/ชุด (หุน) SQ-DR.1/2" ( 6 เหลี่ยม ) ขนาด 5/16-1.1/4" นิ้ว

฿ 2,610 ฿ 2,610
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด พร้อมไขควง 13 ตัว/ชุด SQ-DR.1/2" ( 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม ) ขนาด 8-24 มม.

฿ 900 ฿ 900
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด ลูกบล็อกยาว 16 ตัว/ชุด SQ-DR.1/2" ( 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม ) ขนาด 8-21 มม.

฿ 1,395 ฿ 1,395
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด พร้อมไขควง 17 ตัว/ชุด SQ-DR.1/2" ( 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม ) ขนาด 8-24 มม.

฿ 2,340 ฿ 2,340
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด 47 ตัว/ชุด SQ-DR.1/4" ขนาด 4-14 มม.

฿ 1,350 ฿ 1,350
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด 96 ตัว/ชุด SQ-DR.1/4"-1/2"

฿ 3,150 ฿ 3,150
Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุด 111 ตัว/ชุด SQ-DR.1/4"-1/2"

฿ 3,510 ฿ 3,510

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย ( ชุด ) มีหลายรุ่นให้เลือก

฿ 808 ฿ 808

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ประแจแหวนข้างปากตาย ( ตัวเดี่ยว ) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 46 มม.

฿ 70 ฿ 70

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจปากตาย ( ชุด ) มีทั้ง 6 ตัว/ชุด ( 8 x 9 ถึง 18 x 19 มม.) , 8 ตัว/ชุด ( 6 x 7 ถึง 20 x 22 มม.) , 12 ตัว/ชุด ( 6 x 7 ถึง 27 x 32 มม.)

฿ 578 ฿ 578

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ประแจปากตาย ( ตัวเดี่ยว ) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 30 x 32 มม.

฿ 52 ฿ 52

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจแหวน 75 องศา ( ชุด ) มีทั้ง 6 ตัว/ชุด ( 8 x 9 ถึง 18 x 19 มม.) , 8 ตัว/ชุด ( 6 x 7 ถึง 20 x 22 มม.) , 12 ตัว/ชุด ( 6 x 7 ถึง 27 x 32 มม.)

฿ 1,020 ฿ 1,020

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ประแจแหวน 75 องศา ( ตัวเดี่ยว ) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 x 7 ถึง 30 x 32 มม.

฿ 103 ฿ 103

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

บล็อกชุดเดือยโผล่ท็อกซ์สั้น 60 มม. ขนาด T15-T55 มีให้เลือกทั้งแบบตัวสั้น และแบบตัวยาว

฿ 1,100 ฿ 1,100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ลูกบล็อกชุดเดือยโผล่ 6 เหลี่ยม ขนาด 4-17 มม. มีให้เลือกทั้งแบบตัวสั้น และแบบตัวยาว

฿ 1,300 ฿ 1,300

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจหกเหลี่ยมตัวยาว หัวท็อกซ์ มีรู 9 ตัว/ชุด

฿ 800 ฿ 800

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจหกเหลี่ยมตัวยาว หัวบอล 9 ตัว/ชุด มีให้เลือกทั้งชุดมิล และชุดหุน

฿ 630 ฿ 630

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจหกเหลี่ยมตัวสั้น หัวบอล 9 ตัว/ชุด มีให้เลือกทั้งชุดมิล และชุดหุน

฿ 450 ฿ 450

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KOCHE สินค้าแท้จากโรงงาน

ชุดประแจหกเหลี่ยมตัวยาว 9 ตัว/ชุด มีให้เลือกทั้งชุดมิล และชุดหุน

฿ 590 ฿ 590

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)