TEKIRO

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

บล็อกตัวทีความยาว 200 x 300 มม. มีขนาดตั้งแต่ 8 - 14 มม.

฿ 230 ฿ 230

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแอลหกเหลี่ยมชุดสั้น 2.0-10 มม. (8 ตัว)

฿ 414 ฿ 414

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแอลหกเหลี่ยมชุดยาว 2.0-10 มม. (8 ตัว)

฿ 689 ฿ 689

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ลูกบล็อกเดือยโผล่ SQ.DR. 1/2 ชนิดหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 10 มม.

฿ 138 ฿ 138

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ลูกบล็อกตัวสั้น SQ.DR. 1/2 ชนิด 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

฿ 111 ฿ 111

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ลูกบล็อกตัวสั้น SQ.DR. 1/2 ชนิดหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

฿ 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจปากตายชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

฿ 828 ฿ 828

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแหวนชุด 6-24 มม. (8 ตัว)

฿ 1,414 ฿ 1,414

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแหวนข้างปากตายชุด 8-32 มม. (14 ตัว)

฿ 3,101 ฿ 3,101

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแหวนข้างปากตายตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 9 - 46 มม.

฿ 97 ฿ 97

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจแหวนตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

฿ 105 ฿ 105

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ประแจปากตายตัวเดี่ยว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

฿ 53 ฿ 53

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

คีมล็อกปากตรง และ คีมล็อกปากโค้งขนาด 10 นิ้ว จับดีล็อคแน่น ตอบโจทย์การใช้งาน

฿ 379 ฿ 379

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

คีมหุบแหวนชนิดปากโค้ง ขนาด 7 นิ้ว ใช้ง่ายจับถนัดมือ

฿ 369 ฿ 369

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

คีมตัดขนาด 8 นิ้ว ตัดง่ายจับถนัดมือ #P-108DG

฿ 443 ฿ 443

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ด้ามเลื่อน SQ.DR 3/4 ความยาว 16 นิ้ว

฿ 343 ฿ 343

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ด้ามเลื่อน SQ.DR 1/2 ความยาว 10 นิ้ว

฿ 343 ฿ 343

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ข้ออ่อน SQ.DR 1/2 ขนาด 73 มม.

฿ 717 ฿ 717

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ข้อต่อบล็อก SQ.DR 1/2 ความยาว 10 นิ้ว #SK-EB10 

฿ 337 ฿ 337

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

ดอกไขควงตอกชุด 6 ตัว รุ่น TKBHID03S3 (PH3) และ TKBHID06SP2 (PH2)

฿ 211 ฿ 211

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)