G.573

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ข้อต่อดอกไขควง ขนาดแกน 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY HEXAGON MAGNETIC NUT SETTER 1/4" DR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿269 ฿269
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง SPLINE ขนาดแกนหกเหลี่ยม 10 มม. มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: Hexagon Drive Bits - Spline

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหกเหลี่ยม ขนาดแกนหกเหลี่ยม 10 มม. มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: Hexagon

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25 ฿25
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงท็อกซ์ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 10 มม. มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY TX Screwdriver Bits: 10mm Hex Drive Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47 ฿47
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-573-8720K

ข้อต่อดอกไขควง สำหรับใช้กับดอกไขควงรุ่น Torsion (KEN-573-6460K) ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" KENNEDY 60mm Torsion Quick Magnetic Bit Holder

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿186 ฿186
 

 

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-573-8710K

อะแดปเตอร์บล็อก สำหรับใช้กับดอกไขควง ขนาดแกนหกเหลี่ยม 5/16" KENNEDY Screwdriver Bits: 5/16" Desoutter Shank Adaptors - Socket Driver Adaptor

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿119 ฿119
 

 

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหกเหลี่ยมมีรู ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Tamperproof Hex

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง SPANNER ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Spanner

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42 ฿42
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง Phillips ACR® ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Phillips ACR®

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง Phillips ACR® II ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Phillips ACR® II 

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง Pozi ACR® II ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Pozi ACR® II

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง SIT® ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - SIT®

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33 ฿33
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง TORQ® ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Torq® Sets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง CLUTCH ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Clutch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควง SPLINE ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Spline

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30 ฿30
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหัวสี่เหลี่ยม ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Hex Drive Bits - Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17 ฿17
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหัวหกเหลีย่ม ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหัวท็อกซ์ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงหัวสี่เหลี่ยม ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก PZ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแบน ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY Torsion Bits 1/4" Hex Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿34 ฿34
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก PZ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 5/16" KENNEDY TiN Coated Screwdriver Bits: 5/16" Hex Bits - Pozi Drive

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก ขนาดแกนหกเหลี่ยม 5/16" KENNEDY TiN Coated Screwdriver Bits: 5/16" Hex Bits - Crosspoint

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60 ฿60
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงท็อกซ์ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" KENNEDY TiN Coated Screwdriver Bits: 1/4" Hex Bits - TX

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿79 ฿79
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-572-8102K

ดอกไขควงหกเหลี่ยม ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" KENNEDY TiN Coated Screwdriver Bits: 1/4" Hex Bits - Hex

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿74 ฿74
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก PZ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" KENNEDY Screwdriver Bits: 1/4" Powerbit - TiN Coated - Pozi

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿164 ฿164
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ดอกไขควงปากแฉก PZ ขนาดแกนหกเหลี่ยม 1/4" KENNEDY TiN Coated Screwdriver Bits: 1/4" Direct Drive Bits - PZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้