G.553

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0180K

แม่เหล็กแรงสูง แบบด้ามจับยาว สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ใช้งาน 90 มม. Magnetic Long Reach

฿ 964 ฿ 964
Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ถาดแม่เหล็กแรงสูงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 242 x 142 มม. สำหรับใส่วัสดุ-เครื่องมือช่าง Magnetic Trays - Rectangular Tray

฿ 1,028 ฿ 1,028

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ถาดแม่เหล็กแรงสูงทรงสี่เหลี่ยม วัสดุสแตนเลสสตีล ขนาด 295 x 270 x 42 มม. Magnetic Parts Tray

฿ 1,828 ฿ 1,828

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ถาดแม่เหล็กแรงสูงแบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. สามารถใส่สกรู / น็อตได้ดีไม่ตกหล่น Magnetic Trays - Dish

฿ 591 ฿ 591

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

แม่เหล็กแรงสูง ทรงไม้กวาดด้ามจับปรับได้ สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู เศษเหล็กต่างๆ บนพื้นได้ดี Magnet Extending Pick-Up Sweeper

฿ 2,965 ฿ 2,965

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

แม่เหล็กแรงสูง สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ใช้งาน 100 มม. Magnetic Pick-Up Tool

฿ 709 ฿ 709

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกาปลายแม่เหล็กแรงสูง สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู ทรงปากกาจับถนัดมือ ยืดได้ถึง 580 มม. Adjustable Pen-Type

฿ 319 ฿ 319

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ด้ามยืดปลายแม่เหล็กแรงสูง ดัดได้ สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู มือจับแบบด้ามไขควงจับถนัดมือ ยืดได้ถึง 455 มม. Flexible Pick-Up Tool

฿ 764 ฿ 764

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ปากกายืดแม่เหล็กแรงสูง สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู ทรงปากกาจับถนัดมือ ยืดได้ถึง 610 มม. Pen Type Pick-Up Tool

฿ 233 ฿ 233

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ด้ามยืดปลายแม่เหล็กแรงสูง สำหรับดูดจับเหล็ก สกรู มือจับแบบด้ามไขควงจับถนัดมือ ยืดได้ถึง 550 มม. Magnetic Telescopic Pick up Tool

฿ 225 ฿ 225

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)