G.516

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-7970K

คีมปอกสายไฟ 0.2-0.6 SQMM. 'SUPER' WIRE STRIPPER

฿ 1,948 ฿ 1,948

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-8300K

เครื่องมือปอกสาย 0.5-6.0 SQMM. ROUND CABLE STRIPPER

฿ 1,088 ฿ 1,088

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-8400K

ปืนยิงเคเบิ้ลไทร์ 2.4-4.8 มม. CABLE TIE GUN

฿ 1,355 ฿ 1,355

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-516-7900K

• KEN-516-7900K มีดปอกสาย 4-16 SQMM. • KEN-516-7910K มีดปอกสาย 8-27 SQMM. • KEN-516-7920K มีดปอกสาย 4-28 SQMM. CABLE STRIPPER C/W HOOKED KNIFE

฿ 850 ฿ 850

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

EDISON สินค้าจากประเทศอังกฤษ EDI-516-3000K

DM664 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DIGITAL MULTIMETER

฿ 2,818 ฿ 2,818

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

EDISON สินค้าจากประเทศอังกฤษ EDI-516-2700K

DAM668 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DIGITAL MULTIMETER

฿ 3,411 ฿ 3,411

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)