G.591

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1080K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 200 มม. 8" STRAIGHT BLADE TINSNIP

฿ 722 ฿ 722

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1100K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 250 มม. 10" STRAIGHT BLADE TINSNIP

฿ 880 ฿ 880

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1100K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 250 มม. 10" STRAIGHT BLADE TINSNIP

฿ 880 ฿ 880

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1120K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 300 มม. 12" STRAIGHT BLADE TINSNIP

฿ 1,266 ฿ 1,266

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1140K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 360 มม. 14" STRAIGHT BLADE TINSNIP

฿ 1,454 ฿ 1,454

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1700K

สำหรับจับตัดมือขวา 14" R/H CRANKED HANDLED SNIPS

฿ 1,434 ฿ 1,434

KENNEDy สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1690K

สำหรับจับตัดมือขวา 14" R/H CRANKED HANDLED SNIPS

฿ 1,434 ฿ 1,434

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2140K

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือซ้าย ขนาด 250 มม. 9.3/4" OFFSET L/H CUTTING SNIPS

฿ 1,434 ฿ 1,434

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2150K

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือขวา ขนาด 250 มม. 9.3/4" OFFSET L/H CUTTING SNIPS

฿ 900 ฿ 900

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2180K

กรรไกรตัดเหล็กสำหรับตัดตรง ขนาด 270 มม. 10" STRAIGHT CUTTING AVIATION SNIPS

฿ 722 ฿ 722

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2240K

ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็กชนิดจับตัดมือซ้าย มือขวา และตัดตรง AVIATION SNIPS SET 3-PCE

฿ 2,491 ฿ 2,491