G.591

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรเอนกประสงค์ขนาด 250 มม. สำหรับตัดเล็มแผ่นเหล็ก-พลาสติก Senator Sheet Metal Nibbler

฿ 754 ฿ 754
฿ 664 ฿ 664 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรเอนกประสงค์ขนาด 250 มม. เหมาะสำหรับการตัดแผ่นเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม Senator General-Purpose Straight Blade Tinsnips

฿ 402 ฿ 402
฿ 354 ฿ 354 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็กชนิดจับตัดมือซ้าย มือขวา และตัดตรง Kennedy Compound Action Aviation Snips

฿ 2,320 ฿ 2,320
฿ 2,042 ฿ 2,042 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดเหล็กสำหรับตัดตรง ขนาด 270 มม. Compound Action Aviation Snips - Straight Cut

฿ 672 ฿ 672
฿ 591 ฿ 591 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนัก ขนาด 270 มม. มีทั้งรุ่นจับตัดมือซ้ายและมือขวา Kennedy Compound Action Aviation Snips - Left / Right Hand Cut

฿ 621 ฿ 621
฿ 546 ฿ 546 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือขวา ขนาด 250 มม. Compound Action Aviation Snips - Offset Cut (Heavy-Duty)

฿ 840 ฿ 840
฿ 739 ฿ 739 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือซ้าย ขนาด 250 มม. Compound Action Aviation Snips - Offset Cut (Heavy-Duty)

฿ 1,340 ฿ 1,340
฿ 1,179 ฿ 1,179 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สำหรับจับตัดมือขวารุ่นปากตรง ขนาด 250 มม. Kennedy Heavy-Duty Right Hand Universal Snip

฿ 2,140 ฿ 2,140
฿ 1,883 ฿ 1,883 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สำหรับจับตัดมือขวา ขนาด 280 มม. Kennedy Cranked Blade Heavy-Duty Snips - Right Hand

฿ 1,340 ฿ 1,340
฿ 1,179 ฿ 1,179 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

สำหรับจับตัดมือซ้าย ขนาด 280 มม. Kennedy Cranked Blade Heavy-Duty Snips - Left Hand

฿ 1,340 ฿ 1,340
฿ 1,179 ฿ 1,179 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงานขนาดเล็ก มีให้เลือกทั้งแบบปากตรงและปากโค้ง Kennedy Jeweller’s Snips

฿ 622 ฿ 622
฿ 547 ฿ 547 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 360 มม. Kennedy General-Purpose Tinsnips

฿ 1,360 ฿ 1,360
฿ 1,197 ฿ 1,197 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 300 มม. Kennedy General-Purpose Tinsnips

฿ 1,180 ฿ 1,180
฿ 1,038 ฿ 1,038 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 250 มม. Kennedy General-Purpose Tinsnips

฿ 825 ฿ 825
฿ 726 ฿ 726 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 200 มม. Kennedy General-Purpose Tinsnips

฿ 672 ฿ 672
฿ 591 ฿ 591 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)