G.030

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ตะไบพร้อมด้ามจับ ความยาว 250 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 276 ฿ 276

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s File Set

฿ 1,959 ฿ 1,959

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s Second Cut File Set

฿ 1,516 ฿ 1,516

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด Engineer’s File Sets

฿ 556 ฿ 556

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ Second Cut File Set

฿ 2,834 ฿ 2,834

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว Engineer’s Double Cut File Set

฿ 1,572 ฿ 1,572

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว Engineer’s Second Cut File Sets

฿ 876 ฿ 876

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง พร้อมด้าม Engineer's File Set with Fitted Handles

฿ 1,478 ฿ 1,478

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 405 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 490 ฿ 490

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-13

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 355 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 414 ฿ 414

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-9

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 305 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 286 ฿ 286

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-22

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 255 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 173 ฿ 173

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 225 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 153 ฿ 153

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-29

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 200 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 133 ฿ 133

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 175 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 194 ฿ 194

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-9

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 150 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 122 ฿ 122

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-2

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 100 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 122 ฿ 122

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)