G.030

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ตะไบพร้อมด้ามจับ ความยาว 250 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

 
฿ 250 ฿ 250

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s File Set

฿ 1,811 ฿ 1,811
฿ 1,720 ฿ 1,720 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s Second Cut File Set

฿ 1,393 ฿ 1,393
฿ 1,323 ฿ 1,323 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด Engineer’s File Sets

 
฿ 508 ฿ 508

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ Second Cut File Set

฿ 2,619 ฿ 2,619
฿ 2,488 ฿ 2,488 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว Engineer’s Double Cut File Set

฿ 1,449 ฿ 1,449
฿ 1,377 ฿ 1,377 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว Engineer’s Second Cut File Sets

฿ 809 ฿ 809
฿ 769 ฿ 769 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง พร้อมด้าม Engineer's File Set with Fitted Handles

฿ 1,365 ฿ 1,365
฿ 1,297 ฿ 1,297 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 405 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 452 ฿ 452

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 355 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 388 ฿ 388

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 305 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 266 ฿ 266

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 255 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 160 ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 225 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 140 ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 200 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 123 ฿ 123

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 175 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 175 ฿ 175

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 150 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 109 ฿ 109

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 100 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 109 ฿ 109

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)