G.030

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ตะไบพร้อมด้ามจับ ความยาว 250 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 270 ฿ 270
฿ 238 ฿ 238 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s File Set

฿ 1,920 ฿ 1,920
฿ 1,690 ฿ 1,690 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม) Engineer’s Second Cut File Set

฿ 1,480 ฿ 1,480
฿ 1,302 ฿ 1,302 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด Engineer’s File Sets

฿ 540 ฿ 540
฿ 475 ฿ 475 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ Second Cut File Set

฿ 2,780 ฿ 2,780
฿ 2,446 ฿ 2,446 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว Engineer’s Double Cut File Set

฿ 1,540 ฿ 1,540
฿ 1,355 ฿ 1,355 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว Engineer’s Second Cut File Sets

฿ 860 ฿ 860
฿ 757 ฿ 757 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง พร้อมด้าม Engineer's File Set with Fitted Handles

฿ 1,450 ฿ 1,450
฿ 1,276 ฿ 1,276 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 405 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 480 ฿ 480
฿ 422 ฿ 422 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 355 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 410 ฿ 410
฿ 361 ฿ 361 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 305 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 280 ฿ 280
฿ 246 ฿ 246 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 255 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 170 ฿ 170
฿ 150 ฿ 150 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 225 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 150 ฿ 150
฿ 132 ฿ 132 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 200 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 130 ฿ 130
฿ 114 ฿ 114 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 175 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 190 ฿ 190
฿ 167 ฿ 167 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 150 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 120 ฿ 120
฿ 106 ฿ 106 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 100 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก Engineer’s Files

฿ 120 ฿ 120
฿ 106 ฿ 106 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)