คีมตัดเหล็ก

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-60

คีมตัดลวดสลิง MI-60

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-100

คีมตัดลวดสลิง MI-100

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน MI-200

คีมตัดลวดสลิง MI-200

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-80

คีมตัดโลหะ ME-80

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-150

คีมตัดโลหะ ME-150

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-500

คีมตัดโลหะ ME-500

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-250

คีมตัดโลหะ ME-250