คีมปอกสายไฟ

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-700A

LY-700A คีมปอกสายอัตโนมัติ 0.5,1.2,1.6,2.0 SQMM.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-700B

LY-700B คีมปอกสายอัตโนมัติ 1.0,1.6,2.0,2.6,3.2 SQMM.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LY-700E

LY-700E คีมปอกสายอัตโนมัติ 0.2-6 SQMM.

INGCO สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต INGCO-HWSP04

คีมปอกสายไฟ 7 นิ้ว สินค้าประเทศจีน