คีมตัดสายไฟสายเคเบิล

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-22A

LK-22A คีมตัดสายไฟ 22 SQMM. ยาว 160 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-22B

LK-22B คีมตัดสายไฟ 22 SQMM.ยาว 160 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-38A

LK-38A คีมตัดสายไฟ 38 SQMM. ยาว 210 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-38B

LK-38B คีมตัดสายไฟ 38 SQMM. ยาว 210 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-60A

LK-60A คีมตัดสายไฟ 60 SQMM. ยาว 235 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-70A

LK-70A คีมตัดสายไฟ 70 SQMM. ยาว 160 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-95

LK-95 คีมตัดสายไฟ 95 SQMM. ยาว 310 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-125

LK-125 คีมตัดสายไฟ 125 SQMM. ยาว 300 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-250

LK-250 คีมตัดสายไฟ 250 SQMM. ยาว 530 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-500

LK-500 คีมตัดสายไฟ 500 SQMM. ยาว 770 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-150

LK-150 คีมตัดสายไฟ 150 SQMM.ยาว 460 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-325

LK-325 คีมตัดสายไฟ 325 SQMM.ยาว 600 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-550

LK-550 คีมตัดสายไฟ 500 SQMM.ยาว 800 มม.

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-150S

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-150S

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-250S

คีมตัดสายเคเบิ้ล ด้ามหุ้มยาง ME-250S

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-22

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-22C

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-22C

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-38

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-38

MARVEL สินค้าแท้จากโรงงาน ME-60

คีมตัดสายเคเบิ้ล ME-60