เหล็กงัด สิ่ว ชะแลง

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-505-8520K

ชะแลงงัดชนิด Line Type แกนยาว 400 มม. Kennedy Heavy Duty Pry Bars - Line Type

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-505-8770K

ชะแลง 2 ตัวชุด ขนาด 400 มม. / 600 มม. LINE TYPE PRY BAR SET

YAMOTO สินค้าจากประเทศอังกฤษ YMT-505-9010K

ชุดสกัด/เหล็กส่ง 14 ตัวชุด ชุบโครวานาเดี่ยม CHROME VANADIUM CHISEL &PUNCH SET (14-PCE)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-505-7690K

ชะแลงเหล็กเอนกประสงค์วัสดุคาร์บอนสตีล แบบปลายงอ มีขนาดตั้งแต่ 900 - 1500 มม. Kennedy Chisel and Point Crowbars

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ SEN-597-2970K

ชุดสิ่วงานไม้ 4 ตัว/ชุด ความยาว 100 มม. ประกอบด้วยขนาด 1/4" (6 มม.) , 1/2" (13 มม.) , 3/4" (19 มม.) , 1" (25 มม.) Carpenter's Chisel Set - 4 Piece

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-597-2980K

ชุดสิ่วงานไม้ 4 ตัว/ชุด ความยาว 110 มม. ประกอบด้วยขนาด 1/4" (6 มม.) , 1/2" (13 มม.) , 3/4" (19 มม.) , 1" (25 มม.) CRAFTSMAN BEVEL EDGE WOOD CHISELS (SET-4)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-597-2970K

ชุดสิ่วงานไม้ 4 ตัว/ชุด ความยาว 110 มม. ประกอบด้วยขนาด 1/4" (6 มม.) , 1/2" (13 มม.) , 3/4" (19 มม.) , 1" (25 มม.) Bevel Edge Wood Chisels - Professional, Set