ไขควงวัดไฟ ปากกาวัดไฟ

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-515-0550K

ไขควงเช็คไฟ 190 mm EURO TESTER - RANGE 125/250V

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-515-0500K

ไขควงเช็คไฟ 150 mm /EURO TESTER - RANGE 125/250V

INGCO สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต INGCO-VD10003

ปากกาตรวจสอบไฟ แบบไม่สัมผัส รุ่น INGCO-VD10003 สินค้าประเทศจีน