ตะไบ ตะไบชุด ตะไบช่างทอง ตะไบเพชร

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-531-5020K

ด้ามตะไบวัสดุโพลียูริเทน มีรูแขวน File Handles

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-531-5010K

ด้ามตะไบวัสดุโพลียูริเทน มีรูแขวน File Handles

KENNEDY สินค้าจากประเทสอังกฤษ KEN-531-5000K

ด้ามตะไบวัสดุโพลียูริเทน มีรูแขวน File Handles

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-031-6980K

ประกอบด้วยตะไบขนาด 160 มม. ทั้งตะไบมือ แบน ท้องปลิง กลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พร้อมด้ามในซองพลาสติก Needle File Sets

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-031-6990K

ประกอบด้วยตะไบขนาด 160 มม. พร้อมด้ามจับในซองพลาสติก Needle File Sets

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ SEN-031-6980K

ประกอบด้วยตะไบขนาด 160 มม. รวม 6 ชิ้นในซองพลาสติก Needle File Sets

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ SEN-031-6990K

ประกอบด้วยตะไบขนาด 160 มม. รวม 12 ชิ้น ในซองพลาสติก Needle File Sets

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-030-9900K

ตะไบช่าง 8 ตัวชุด 10" (250 มม.) SECOND CUT ENGINEERS FILE SET-8PCE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-030-9930K

ตะไบช่าง 8 ตัวชุดพร้อมด้าม DOUBLE CUT ENGINEERS FILE SET-8PCE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-030-9990K

ตะไบช่าง-ต่างไบช่างทอง 12 ตัวชุด /ENGINEERS & 6 NEEDLE FILES-SECOND CUT

INGCO สินค้าของแท้จากโรงงานผู้ผลิต INGCO-HKTF63

ชุดตะไบ 5 นิ้ว 6 ชิ้น รุ่น INGCO-HKTF63 สินค้าประเทศจีน