เครื่องยิงหมุด รีเวทลม AIR RIVETERS

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน C-OK-ARG-64

OKURA เครื่องย้ำริเวทลม 4.8-6.4 มม. (3/16"-1/4")

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน C-OK-ARG-48

OKURA เครื่องย้ำริเวทลม 2.4-4.8มม.(3/32"-3/16")

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC6700

เครื่องยิงรีเวทลม RC6700 AIR RIVETTER GUN Riveter up to 5 mm standard (aluminium/copper)