เครื่องสกัดลม สกัดลมชุด AIR CHIPPING HAMMPER

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น MH-5115

สกัดลมแบบปืน โตกุ (TOKU) รุ่น MH-5115 เหมาะสำหรับงานหนัก ขนาดลูกสูบ 19 มม. ขนาดก้านดอกสกัด 10 มม. ปริมาณลม 0.4 ลบ.ม./นาที ขนาดสายลม 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น MH-5111

สกัดลมแบบปืน โตกุ (TOKU) รุ่น MH-5111 เหมาะสำหรับงานหนัก ขนาดลูกสูบ 19 มม. ขนาดก้านดอกสกัด 10 มม. ปริมาณลม 0.2 ลบ.ม./นาที ขนาดสายลม 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น BRH-7

สกัดลมแบบปืน โตกุ (TOKU) รุ่น BRH-7 ขนาดลูกสูบ 19 มม. ขนาดก้านดอกสกัด 12 มม. ปริมาณลม 0.35 ลบ.ม./นาที มีขนาดเล็ก ทนทานต่อการใช้งาน มี air-regulator ในตัว คอยควบคุมช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน ขนาดสายลม 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น BRH-3

สกัดลมแบบปืน โตกุ (TOKU) รุ่น BRH-3 ขนาดลูกสูบ 14.3 มม. ขนาดก้านดอกสกัด 10 มม. ปริมาณลม 0.32 ลบ.ม./นาที มีขนาดเล็ก ทนทานต่อการใช้งาน มี air-regulator ในตัว คอยควบคุมช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน ขนาดสายลม 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TPB-90

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TPB-90 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 22 นิ้ว สำหรับงานหนักที่คอนกรีตมีความแข็งสูง มีสลักล๊อกดอกสกัด ทำให้เปลี่ยนดอกได้ง่าย ขนาดลูกสูบ 66.6 มม. ความยาวช่วงชัก 152 มม. ปริมาณลม 2.2 ลูกบาศก์เมตร/นาที (77.7 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TPB-73

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TPB-73 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 22 นิ้ว สำหรับงานหนักที่คอนกรีตมีความแข็งสูง มีสลักล๊อกดอกสกัด ทำให้เปลี่ยนดอกได้ง่าย ขนาดลูกสูบ 57.15 มม. ความยาวช่วงชัก 144 มม. ปริมาณลม 1.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที (63.6 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TPB-60

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TPB-60 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 22 นิ้ว สำหรับงานหนักที่คอนกรีตมีความแข็งสูง มีสลักล๊อกดอกสกัด ทำให้เปลี่ยนดอกได้ง่าย ขนาดลูกสูบ 57.15 มม. ความยาวช่วงชัก 100 มม. ปริมาณลม 1.65 ลูกบาศก์เมตร/นาที (58.3 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TPB-40

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TPB-40 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว สำหรับงานหนักที่คอนกรีตมีความแข็งสูง มีสลักล๊อกดอกสกัด ทำให้เปลี่ยนดอกได้ง่าย ขนาดลูกสูบ 44 มม. ความยาวช่วงชัก 146 มม. ปริมาณลม 1.6 ลูกบาศก์เมตร/นาที (56.5 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TPB-30

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TPB-30 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว สำหรับงานหนักที่คอนกรีตมีความแข็งสูง มีสลักล๊อกดอกสกัด ทำให้เปลี่ยนดอกได้ง่าย ขนาดลูกสูบ 44.5 มม. ความยาวช่วงชัก 85 มม. ปริมาณลม 1.4 ลูกบาศก์เมตร/นาที (49.4 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TCB-300

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TCB-300 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว สำหรับงานหนักปานกลาง มีช่วงชักลูกสูบยาว เพิ่มแรงกระแทกให้สูงขึ้นขนาดลูกสูบ 45 มม. ความยาวช่วงชัก 180 มม. ปริมาณลม 1.6 ลูกบาศก์เมตร/นาที (56.5 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TCB-200

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TCB-200 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว สำหรับงานหนักปานกลาง มีช่วงชักลูกสูบยาว เพิ่มแรงกระแทกให้สูงขึ้นขนาดลูกสูบ 40 มม. ความยาวช่วงชัก 166 มม. ปริมาณลม 1.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที (53 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TCB-130

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TCB-130 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว สำหรับงานหนักปานกลาง มีช่วงชักลูกสูบยาว เพิ่มแรงกระแทกให้สูงขึ้นขนาดลูกสูบ 35 มม. ความยาวช่วงชัก 130 มม. ปริมาณลม 1.05 ลูกบาศก์เมตร/นาที (37.1 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TCA-7

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น TCA-7 มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 18 นิ้ว ขนาดลูกสูบ 35 มม. ความยาวช่วงชัก 120 มม. ปริมาณลม 0.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที (15.9 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น AA-3B

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น AA-3B สำหรับงานเบา มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 12 นิ้ว ขนาดลูกสูบ 28 มม. ความยาวช่วงชัก 79 มม. ปริมาณลม 0.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที (15.9 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น AA-1.3B

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น AA-1.3B สำหรับงานเบา มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 12 นิ้ว ขนาดลูกสูบ 24 มม. ความยาวช่วงชัก 58 มม. ปริมาณลม 0.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที (15.9 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TOKU สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น AA-0B

เครื่องสกัดลม โตกุ (TOKU) รุ่น AA-0B สำหรับงานเบา มาพร้อมดอกสกัดแหลมยาว 9 นิ้ว ขนาดลูกสูบ 20 มม. ความยาวช่วงชัก 50 มม. ปริมาณลม 0.35 ลูกบาศก์เมตร/นาที (12.4 ลูกบาศก์ฟุต/นาที)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ KBE-270-3100K

ประกอบด้วยสกัดลมทรงปืนรุ่นงานหนัก มาพร้อมดอกสกัดในชุด Kobe™ Hammer & Chisel Kit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,240 ฿5,240
 

 

Best Seller

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ KBE-270-3150K

สกัดลมทรงปืน พร้อมดอกสกัด Kobe™ Hammer & Chisel Kit

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,867 ฿2,867
 

 

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC5100

สกัดลม RC5100 AIR HAMMER For use with chisels having a 11.0 mm hexagon shank.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,622 ฿2,622
 

 

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC5175

สกัดลม RC5175 AIR HAMMER 250 MM hexagonal chisel hammer

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,895 ฿3,895
 

 

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC5176

ชุดสกัดลม RC5176 AIR HAMMER SET Set with hexagon shank chisels (11 mm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,292 ฿6,292
 

 

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC5305

เครื่องสกัดลม RC5305 AIR HAMMER HEXAGON Chisel Hammer 6 Joule

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,085 ฿11,085
 

 

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน RC5400

เครื่องสกัดลม RC5400 AIRHAMMER HEX 14.7 Chisel Hammer 12 Joule

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,729 ฿15,729
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้