เครื่องมือดัดท่อทองแดง TUBE BENDER FOR COOPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-588-5842K

คัตเตอร์ตัดท่อพลาสติก ขนาด 12-42 มม. 12-42mm PLASTIC PIPE CUTTER