เครื่องมือลบคมท่อทั้งใน-นอก

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-588-5900K

เครื่องมือขัดท่อ ขนาด 3 - 40 มม. หรือ 1/8"-1.5/8" O/D TUBE DEBURRER