ฟันต๊าป

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-04NPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 2.1/2"-4" NPT ใช้กับรุ่น KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-03NPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 2.1/2"-3" NPTใช้กับรุ่น KT403

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-02NPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 1"-2" NPT ใช้กับรุ่น KT-402,KT403,KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-01NPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 1/2"-3/4" NPT ใช้กับรุ่น KT-402,KT403,KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-04BPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 2.1/2"-4"BSPT ใช้กับรุ่น KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-03BPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 2.1/2"-3" BSPT ใช้กับรุ่น KT403

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-02BPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 1"-2" BSPT ใช้กับรุ่น KT-402,KT403,KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKH-01BPT

ฟันต๊าปเกลียวสแตนเลส ขนาด 1/2"-3/4" BSPT ใช้กับรุ่น KT-402,KT403,KT404

฿ 3,210 ฿ 3,210

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-04NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย) ขนาด 2.1/2"-4" NPT ใช้กับรุ่น KT404

฿ 1,338 ฿ 1,338

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-03NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย) ขนาด 2.1/2"-3" NPT ใช้กับรุ่น KT403

฿ 1,338 ฿ 1,338

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-02NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย) ขนาด 1"-2" NPT ใช้กับรุ่น KT402,KT403,KT404

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-01NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย) ขนาด 1/2"-3/4" NPT ใช้กับรุ่น KT402,KT403,KT404

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-06NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด1" NPT ประปา ใช้กับรุ่น KT201

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-05NPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 1/2"-3/4" NPT ใช้กับรุ่น KT201

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-04BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 2.1/2"-4"BSPT ใช้กับรุ่น KT404

฿ 1,338 ฿ 1,338

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-03BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 2.1/2"-3"BSPT ใช้กับรุ่น KT403

฿ 1,338 ฿ 1,338

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-02BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 1"-2"BSPT ใช้กับรุ่น KT402,KT403,KT404

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-01BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 1/2"-3/4" BSPT ใช้กับรุ่น KT402,KT403,KT404

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-06BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด1" BSPT ประปา ใช้กับรุ่น KT201

฿ 1,177 ฿ 1,177

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน D-OKA-05BPT

ฟันต๊าปเหล็ก(อัลลอย)ขนาด 1/2"-3/4" BSPT ใช้กับรุ่น KT201

฿ 1,177 ฿ 1,177