เครื่องมือก่อสร้าง

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-80S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์-ดอกเตเปอร์)

฿ 21,373 ฿ 21,373

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-60S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์-ดอกเตเปอร์)

฿ 19,100 ฿ 19,100

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-35S

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์)

฿ 14,552 ฿ 14,552

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-35LS

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+ใช้กับดอกโฮสคัตเตอร์)

฿ 20,009 ฿ 20,009

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-28RE

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้+หมุนซ้าย-ขวา)

฿ 20,009 ฿ 20,009

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-28E

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 17,735 ฿ 17,735

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-23E

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 12,038 ฿ 12,038

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-23

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 10,593 ฿ 10,593

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-16RE

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก (ปรับความเร็วรอบได้)

฿ 11,556 ฿ 11,556

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-16

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 9,149 ฿ 9,149

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-13

OKURA สว่านขาแม่เหล็ก

฿ 6,741 ฿ 6,741

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-SBG-350

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 18,779 ฿ 18,779

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-SBG-300

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 16,178 ฿ 16,178

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-10BGS

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 3,852 ฿ 3,852

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-10BG

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 3,852 ฿ 3,852

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-8BG

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 2,359 ฿ 2,359

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-6BG

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 1,782 ฿ 1,782

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-5BG

OKURA มอเตอร์หินไฟ (สีเขียว) BENCH GRINDER

฿ 1,156 ฿ 1,156

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-5015

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 4,334 ฿ 4,334

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-4515

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 4,237 ฿ 4,237

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-3520

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 4,334 ฿ 4,334

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-3515

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 4,045 ฿ 4,045

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-3510

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 3,563 ฿ 3,563

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-2815

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 4,045 ฿ 4,045

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-2810

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 3,563 ฿ 3,563

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-2515

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 3,852 ฿ 3,852

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-CV-2510

OKURA สายจี้คอนกรีตรุ่นสะพายหลัง HANDY CONCRETE VIBRATOR

฿ 3,371 ฿ 3,371

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-BH-304

OKURA ปากกาจับแป๊ปตั้งโต๊ะ เบอร์ 4 ขนาด 15-165 มม.

฿ 2,301 ฿ 2,301