รอกโซ่ รอกโยก รอกชนิดต่างๆ

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-DFQ5.0

5000 กก.คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน จับได้หนา 0-40 มม.

฿ 5,682 ฿ 5,682

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-DFQ2.5

2500 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน จับได้หนา 0-30 มม.

฿ 3,082 ฿ 3,082

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-DFQ1.5

1500 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวนอน จับได้หนา 0-20 มม.

฿ 2,552 ฿ 2,552

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-JCD-5.0

5000 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง จับได้หนา 0-50 มม.

฿ 5,297 ฿ 5,297

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-JCD-3.0

3000 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง จับได้หนา 0-35 มม.

฿ 3,082 ฿ 3,082

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-JCD-2.0

2000 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง จับได้หนา 0-25 มม.

฿ 2,408 ฿ 2,408

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-JCD-1.0

1000 กก. คลิปจับยกเหล็กแผ่นแนวตรง จับได้หนา 0-20 มม.

฿ 2,022 ฿ 2,022

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี NTW-1R

รอกสปริงแบบ RETRACTOR รุ่น NTW (ตัวแขวนหมุนได้ 360องศา)

฿ 765 ฿ 765

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี RW-3

รอกสปริงแบบ RETRACTOR -OKF 0.5-1.5 กก.ช่วงงชัก 2.0 ม.

฿ 946 ฿ 946

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี RW-0

รอกสปริงแบบ RETRACTOR -OKF 0.5-1.5 กก.ช่วงงชัก 2.0 ม.

฿ 751 ฿ 751

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-60

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 50.0-60.0 กก.ช่วงชัก 1.5ม.

฿ 11,893 ฿ 11,893

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-50

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 40.0-50.0 กก.ช่วงชัก 1.5ม.

฿ 11,657 ฿ 11,657

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-40

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 30.0-40.0 กก.ช่วงชัก 1.5ม.

฿ 11,504 ฿ 11,504

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-30

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 22.0-30 กก.ช่วงชัก 1.5ม.

฿ 8,722 ฿ 8,722

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-15

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 9.0-15.0กก.ช่วงชัก 1.3ม.

฿ 5,634 ฿ 5,634

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-9

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 4.5-9.0 กก.ช่วงชัก 1.3ม.

฿ 5,425 ฿ 5,425

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-5

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 2.5-5.0 กก.ช่วงชัก 1.3ม.

฿ 2,017 ฿ 2,017

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-3

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 1.0-3.0 กก.ช่วงชัก 1.3 ม.

฿ 1,906 ฿ 1,906

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-0

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 0.5-1.5 กก.ช่วงชัก 1 ม.

฿ 1,308 ฿ 1,308

TIGON สินค้าแท้จากเกาหลี TW-00

สปริงบาลานเซอร์ รอกถ่วงน้ำหนักแบบสปริง 0.5-1.5 กก.ช่วงชัก 0.5 ม.

฿ 835 ฿ 835