ปั๊มจุ่มไดโว่

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ47.5

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 37,290 ฿ 37,290

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ45.5

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 30,014 ฿ 30,014

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ43.7

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 23,647 ฿ 23,647

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ35.5

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 28,195 ฿ 28,195

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ33.7

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 22,738 ฿ 22,738

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ32.2

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 15,462 ฿ 15,462

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ31.5

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 13,188 ฿ 13,188

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBX22.2

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 14,552 ฿ 14,552

OKURA สินค้าแท้จากไต้หวัน OK-KBZ21.5

OKURA ปั๊มแช่ดูดโคลน SUBMERSOBLE DEWATERING PUMP

฿ 12,278 ฿ 12,278

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-255S

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 5,018 ฿ 5,018

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-405S

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 5,318 ฿ 5,318

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-755S

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 7,190 ฿ 7,190

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-755T

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 7,677 ฿ 7,677

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-1505T

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 9,363 ฿ 9,363

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-255SA

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 5,992 ฿ 5,992

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-405SA

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 6,404 ฿ 6,404

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นSSP-755SA

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 8,539 ฿ 8,539

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-755TA

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 10,486 ฿ 10,486

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น SSP-1505TA

MITSUBISHI ปั๊มน้ำจุ่มอเนกประสงค์ขนาดกลาง

฿ 11,235 ฿ 11,235

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-1505TA

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (2HP) 380V มีลูกลอย

฿ 14,044 ฿ 14,044

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-755TA

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (1HP) 380V มีลูกลอย

฿ 13,108 ฿ 13,108

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-755SA

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (1HP) 220V มีลูกลอย

฿ 11,235 ฿ 11,235

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-405SA

MITSUBISHI ปั๊มจุ่มสแตนเลสมีลูกลอย ท่อ 2" (1/2HP) 220-240V

฿ 8,913 ฿ 8,913

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-255SA

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 1.1/2" (1/3HP) 220V มีลูกลอย

฿ 8,426 ฿ 8,426

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-1505T

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (2HP) 380V ไม่มีลูกลอย

฿ 12,733 ฿ 12,733

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-755T

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (1HP) 380V ไม่มีลูกลอย

฿ 11,610 ฿ 11,610

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-755S

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 3" (1HP) 220V ไม่มีลูกลอย

฿ 10,486 ฿ 10,486

MITSUBISHI สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น CSP-405S

MITSUBISHI ปั๊มแช่ดูดโคลนท่อ 2" (1/2HP) 220V ไม่มีลูกลอย

฿ 7,677 ฿ 7,677