เครื่องมือช่าง HANDTOOLS

KENNEDY สินค้าจากประเทสอังกฤษ KEN-592-3580K

กรรไกรตัดเหล็กเส้น 24 นิ้ว BOLT CUTTER CENTRE CUT

KENNEDY สินค้าจากประเทสอังกฤษ KEN-592-3560K

กรรไกรตัดเหล็กเส้น 18 นิ้ว BOLT CUTTER CENTRE CUT

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-592-0080K

กรรไกรตัดเหล็กเส้น (มินิ)ขนาด 8 นิ้วปากตรง STRAIGHT EDGE MINI BOLT CLIPPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1080K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 200 มม. 8" STRAIGHT BLADE TINSNIP

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1100K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 250 มม. 10" STRAIGHT BLADE TINSNIP

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1120K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 300 มม. 12" STRAIGHT BLADE TINSNIP

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1140K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 360 มม. 14" STRAIGHT BLADE TINSNIP

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1700K

สำหรับจับตัดมือขวา 14" R/H CRANKED HANDLED SNIPS

KENNEDy สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-1690K

สำหรับจับตัดมือขวา 14" R/H CRANKED HANDLED SNIPS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2140K

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือซ้าย ขนาด 250 มม. 9.3/4" OFFSET L/H CUTTING SNIPS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2150K

กรรไกรตัดเหล็กรุ่นงานหนักจับตัดมือขวา ขนาด 250 มม. 9.3/4" OFFSET L/H CUTTING SNIPS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2180K

กรรไกรตัดเหล็กสำหรับตัดตรง ขนาด 270 มม. 10" STRAIGHT CUTTING AVIATION SNIPS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-591-2240K

ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็กชนิดจับตัดมือซ้าย มือขวา และตัดตรง AVIATION SNIPS SET 3-PCE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-588-3080K

ประแจจับท่อ ประแจจับแป๊ป ปากเปิดได้กว้างถึง 27 มม. 8" HEAVY DUTY PIPE WRENCH

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-569-3020K

คีมยิงรีเวทแบบยืดได้ยาวถึง 825 มม. สามารถยิงรีเวทได้ขนาด 3.2-6.4 มม. LAZY TONG RIVETING TOOL

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-569-3000K

คีมยิงรีเวทสามารถยิงรีเวทได้ขนาด 2.4-4.8 มม. HEAVY DUTY LEVER ARM RIVETING TOOL

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0100K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน MAGNETIC TELESCOPIC PICK-UP TOOL 695mm

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0120K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน (ปากกา) MAGNETIC PEN-TYPE TELESCOPICPICK-UP TOOL 610mm

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0130K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน MAGNETIC 18" FLEXI-SHAFTPICK-UP TOOL

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0140K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน MAGNETIC ADJ. PEN-TYPE TELESCOPIC PICK-UP TOOL

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0160K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน 100 มม. MAGNETIC PICK-UP TOOL

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0220K

แม่เหล็กดูดชิ้นงาน KENNEDY INDUSTRIAL MAGNETIC SWEEPER 35cm

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0270K

ถาดแม่เหล็กแรงสูงทรงสี่เหลี่ยม วัสดุสแตนเลส ขนาด 295 x 270 x 42 มม. MAGNETIC TRAY

Best Seller

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-553-0300K

ถาดแม่เหล็กแรงสูงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 242 x 142 มม. สำหรับใส่วัสดุ-เครื่องมือช่าง RECTANGULAR MAGNETIC TRAY

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-539-0390K

แคลมป์งานเชื่อมขนาด 90 มม. สำหรับจับชิ้นงานทำมุม 90 องศา 90° Welding Angle Clamps

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-539-0820K

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 160 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-539-0880K

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 300 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ KEN-539-0900K

แคลมป์ตัวเอฟสามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 400 มม. Kennedy Wooden Handle Speed Clamps