เครื่องมือไฟฟ้า & เครื่องมือลม

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.3/8) RC2177 IMPACT WRENCH Mini 1/2" impact wrench with high power, but low weight.

฿ 7,116 ฿ 7,116

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.1/2) RC2205 IMPACT WRENCH Drive 1/2" 580 Nm max

฿ 4,419 ฿ 4,419

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.1/2) RC2257 IMPACT WRENCH 1/2" Impact Wrench 950Nm max

฿ 5,955 ฿ 5,955

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.1/2) RC2267 IMPACT WRENCH 660 Nm max, composite, only 1.25 kg

฿ 7,116 ฿ 7,116

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.1/2) RC2277 IMPACT WRENCH Composite impact wrench for universal use

฿ 7,116 ฿ 7,116

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

บล็อกลม (SQ.DR.1) RC2476 WRENCH Impact Wrench with long anvil 2900 Nm max., Closed Hammer system, metal housing

฿ 26,215 ฿ 26,215

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ปืนลม RC8125 BLOW GUN Extra long valve level for precise dosing of the air flow.

฿ 599 ฿ 599

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 1/4" RC3000 AIR RATCHET Ratchet with short front motor 30 Nm max. With short (180 mm) design.

฿ 3,558 ฿ 3,558

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 1/4" RC3001 MINI AIR RATCHET Ratchet only 140 mm Fast assembly and disassembly with 270 rpm, 30 Nm max.

฿ 3,738 ฿ 3,738

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 1/2" RC3100 AIR RATCHET Ratchet motor 60 Nm max

฿ 3,820 ฿ 3,820

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 3/8" RC3200 AIR RATCHET Ratchet motor 60 Nm max.

฿ 3,595 ฿ 3,595

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 3/8" RC3260 AIR RATCHET closed head design, motor 45 Nm max., composite

฿ 4,981 ฿ 4,981

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ด้ามฟรี 1/2" RC3600 AIR RATCHET Ratchet motor 90 Nm max.

฿ 4,120 ฿ 4,120

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลม 3/8" (10 มม.) RC4100 AIR DRILL Very handy drill with good price/performance ratio including a RHM - quick chuck up to 10 mm (3/8"). Short design

฿ 3,745 ฿ 3,745

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลม 1/2" (13 มม.) RC4400 AIR DRILL non-reversible drill with double planetary gear and low speed, also good for mixing applications.

฿ 6,367 ฿ 6,367

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลม 3/8" (10 มม.) RC4500 ( SQ.DR.3/8 ) AIR DRILL reversible RODCRAFT AIR DRILLS

฿ 5,243 ฿ 5,243

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลม 1/2" (13 มม.) RC4550 AIR DRILL reversible drill with double 3-planet-gear and double front bearing for tough applications.

฿ 6,816 ฿ 6,816

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลม 3/8" (10 มม.) RC4607 AIR DRILL Silenced non-reversible, Composite

฿ 4,869 ฿ 4,869

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

สว่านลมหัวงอ 10 มม. RC4650 ( SQ.DR.3/8 ) AIR DRILLS reversible Slim tool with adapter to attach a silencing exhaust hose system

฿ 6,441 ฿ 6,441

RODCRAFT สินค้าจากประเทศเยอรมัน

ไขควงลม RC4700 ( Bit Drive 1/4 ) AIR SCREWDRIVER Pistol type Screwdriver up to 20 Nm, internally adjustable, 1800 rpm

฿ 5,093 ฿ 5,093