ดอกต๊าป ดายต๊าป ดายกลม แมชชีนต๊าป

GOLIATH สินค้าจากประเทศอังกฤษ GOACB60100

แมชชีนต๊าปเกลียวตรง เกรดไฮสปีค โคบัลท์ (HSS.COBOLT) SPIRAL POINT ต๊าปรูทะลุ