เครื่องมือหาขอบ เครื่องมือหาศูนย์กลาง

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องมือหาขอบ และหาศูนย์กลาง ชุด 5 ตัว KENNEDY EDGE & CENTRE FINDER SET (5-PCE)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เครื่องมือหาขอบ มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY PLAIN EDGE FINDER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องมือหาขอบแบบสองด้าน ทรงกระบอก บอตี้ 0.500 นิ้ว KENNEDY DOUBLE EDGE FINDER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เครื่องมือหาขอบและศูนย์กลาง มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY COMBINATION EDGE / CENTRE FINDER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เครื่องมือหาขอบ ทรงกระบอก มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY EDGE FINDER