เกจวัดดอกสว่าน เกจวัดสายไฟ

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดขนาดสาย รุ่นมาตรฐาน ขนาด 0.2-10.0 มม. KENNEDY IMPERIAL WIRE GAUGE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดขนาดสาย รุ่นมาตรฐาน ขนาด 1 - 36 SWG KENNEDY IMPERIAL WIRE GAUGE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดดอกสว่าน ขนาด 1/16-1/2 นิ้ว KENNEDY DRILL & DRILL ROD GAUGE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดดอกสว่าน ขนาดมิล 1.5 - 12.5 มม. KENNEDY DRILL & DRILL ROD GAUGE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดดอกสว่านขนาด No.1-60 (11/16 - 1/2 in.) KENNEDY No.1-60 IMPERIAL DRILL GAUGE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เกจวัดเกลียว วัสดุเหล็กแข็งขัดเงา KENNEDY SCREW CUTTING GAUGE