แว่นขยาย แว่นขยายแบบลูป

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

แว่นขยายกรอบพลาสติก มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY FOCAL LENGTH EYE LOUPE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

แว่นขยายแบบลูปกรอบพลาสติก มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY FOCAL LENGTH EYE LOUPE

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

แว่นขยายแบบลูปกรอบพลาสติก กำลังขยาย 10x ระยะชัด 31 มม. KENNEDY 1" FOCAL LENGTH EYE LOUPE