ปากกาขีดเหล็ก เหล็กขีด มีดขูดลอก SCRIBERS AND SCRAPERS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เหล็กขีดสองด้าน ความยาว 7 นิ้ว วัสดุเป็นเหล็ก KENNEDY 7" DOUBLE ENDED ENGINEERS SCRIBER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เหล็กขีด อีกด้านหนึ่งเป็นสิ่ว ความยาว 7 นิ้ว วัสดุเป็นเหล็ก KENNEDY 7" CHISEL POINT & SCRAPER ENG. SCRIBER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เหล็กขีด ปลายปากกาเป็นเหล็ก KENNEDY 4-1/2" MACHINISTS SCRIBER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เหล็กขีดทรงปากกา ปลายปากกาเป็นเหล็ก KENNEDY 3-1/2" POCKET TYPE SCRIBER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

อะไหล่ปากกาเหล็กขีด วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ สำหรับใช้กับรุ่น KEN-518-4200K และ KEN-518-4220K KENNEDY SPARE TIP FOR 518-422 ETCHING PEN

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

เหล็กขีดทรงปากกา ความยาว 180 มม. ปากเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ KENNEDY CARBIDE TIPPED ETCHING PEN

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ชุดถอนปะเก็นและตะขอ 7 ตัว KENNEDY UNIVERSAL PICK & HOOK SET (7-PCE)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ชุดถอนปะเก็นและตะขอ 4 ตัว KENNEDY MINIATURE HOOK & PICK SET (4-PCE)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ชุดมีดขูดลอกด้ามไม้ 3 ตัว KENNEDY SET - 4" 3-SQ.,4" H/R & 8" FLAT SCRAPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

มีดขูดลอกด้ามไม้ แบบ FLAT มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY FLAT ENGINEERS SCRAPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

มีดขูดลอกด้ามไม้ แบบ HALF ROUND มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY THREE SQUARE ENGINEERS SCRAPER

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

มีดขูดลอกด้ามไม้ แบบ THREE SQUARE มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY THREE SQUARE ENGINEERS SCRAPER