ปากจับดอก

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ปากจับดอกสว่าน ขนาด 0.25-2.50 มม. KENNEDY PIN CHUCK COLLET CAPACITY 0.25-2.50 MM

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-2

ปากจับดอกสว่าน ตะไบเล็ก มีหลายขนาดให้เลือก KENNEDY PIN VICES

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

ชุดปากจับดอก 4 ตัว ขนาด 0.0 - 4.8 มม. KENNEDY PIN VICES (SET OF 4)