ล้อวัดระยะ / MEASURING WHEEL

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-300

ล้อวัดระยะ HOB-HM-300 Measuring Wheel

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-150

ล้อวัดระยะ HOB-HM-150 Measuring Wheel

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-12D

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล HOB-HM-12D Measuring Wheel คุณสมบัติพิเศษ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในเวลา 5 นาที หน้าจอแสดงผลจะดับลงและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-06D

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล HOB-HM-06D Measuring Wheel คุณสมบัติพิเศษ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในเวลา 5 นาที หน้าจอแสดงผลจะดับลงและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-12T

ล้อวัดระยะ HOB-HM-12T Measuring Wheel

HOBAYASHI สินค้าแท้จากไต้หวัน HOB-HM-06T

ล้อวัดระยะ HOB-HM-06T Measuring Wheel