กรรไกรตัดเหล็กเส้น กรรไกรตัดสายเคเบิล / BOLT CUTTERS

New

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN9516200

"KNIPEX" กรรไกรตัดสายไฟ /CABLE SHEARS VDE1000V