คีมคอม้า คีมคอเลื่อน / GROOVE JOINT WATERPUMP PLIERS

YAMOTO สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอม้า/คีมคอเลื่อนขนาด 250 มม. วัสดุโครมวานาเดียม Yamoto Slip Joint Waterpump Pliers

฿ 584 ฿ 584

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอม้า/คีมคอเลื่อนขนาด 200-420 มม. วัสดุโครมวานาเดียม Senator Groove Joint Waterpump Pliers

฿ 281 ฿ 281

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SENATOR สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอม้า/คีมคอเลื่อนขนาด 255 มม. วัสดุโครมวานาเดียม Senator Box Joint Waterpump Pliers

฿ 508 ฿ 508

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอเลื่อน/คีมคอม้าขนาด 250 มม. ปากคีมเปิดได้ถึง 40 มม. Kennedy Spring-Loaded Soft Touch Slip Joint Waterpump Pliers

฿ 747 ฿ 747 ฿ 710 ฿ 710 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอเลื่อน/คีมคอม้าขนาด 265 มม. ปากคีมเปิดได้ถึง 45 มม. Kennedy Pro-Torq Groove Waterpump Pliers

฿ 1,093 ฿ 1,093 ฿ 1,038 ฿ 1,038 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมจับท่อ/ข้อต่อท่อพลาสติก วัสดุโครมวานาเดียม ขนาด 233 มม. Kennedy Plastic Pipe Gripping Pliers

฿ 461 ฿ 461 ฿ 438 ฿ 438 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอม้า/คีมคอเลื่อนขนาด 190-405 มม. Kennedy Groove Joint Waterpump Pliers

฿ 772 ฿ 772 ฿ 733 ฿ 733 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอม้า/คีมคอเลื่อนขนาด 255 มม. Kennedy Box Joint Waterpump Pliers

฿ 1,215 ฿ 1,215 ฿ 1,094 ฿ 1,094 -10%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ

คีมคอเลื่อนหุ้มฉนวนไฟฟ้า ขนาด 245 มม. Insulated Pump/Box Joint Pliers

฿ 2,105 ฿ 2,105

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)