คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน / CIRCLIP PLIERS

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKP0011

คีมหุบแหวนชนิดปากโค้ง ขนาด 7 นิ้ว ใช้ง่ายจับถนัดมือ

฿ 474 ฿ 474

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4411J2

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

฿ 804 ฿ 804

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4411J1

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

฿ 747 ฿ 747

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4411J0-

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 140 - 320 มม.

฿ 747 ฿ 747

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4421J31

"KNIPEX" คีมหุบแหวนปากงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 946 ฿ 946

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4421J21

"KNIPEX" คีมหุบแหวนปากงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 854 ฿ 854

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4421J11

"KNIPEX" คีมหุบแหวนปากงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 847 ฿ 847

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4421J01

"KNIPEX" คีมหุบแหวนปากงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 840 ฿ 840

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4611A4

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 1,708 ฿ 1,708

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4611A3

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 968 ฿ 968

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4611A2

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 889 ฿ 889

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4611A1

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 818 ฿ 818

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4611A0

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 854 ฿ 854

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4621A21

"KNIPEX"  คีมถ่างแหวนชนิดปลายงอ มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 968 ฿ 968

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4621A11

"KNIPEX"  คีมถ่างแหวนชนิดปลายงอ มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 889 ฿ 889

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4621A01

"KNIPEX"  คีมถ่างแหวนชนิดปลายงอ มีหลายขนาดให้เลือก โลหะหลอมแบบแข็ง ตัวคีมและปลายคีม เหล็กโครมวานาเดียม ผ่านการหลอมและการเคลือบแข็ง EXTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 925 ฿ 925

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4811J4

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

฿ 1,978 ฿ 1,978

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4811J3

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

฿ 1,146 ฿ 1,146

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4811J2

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

฿ 1,018 ฿ 1,018

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4811J1

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

฿ 968 ฿ 968

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4811J0

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลักที่มีความแม่นยำ สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ

฿ 968 ฿ 968

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4821J41

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 2,099 ฿ 2,099

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4821J31

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 1,195 ฿ 1,195

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4821J21

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 1,131 ฿ 1,131

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4821J11

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 1,110 ฿ 1,110

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4821J01

"KNIPEX" คีมหุบแหวนชนิดงอ มีหลายขนาดให้เลือก คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับแหวนล็อคสลักด้านในภายในรูเจาะ INTERNAL CIRCLIP PLIERS

฿ 1,110 ฿ 1,110

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4911A4

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก ด้ามหุ้มด้วยพลาสติกกันลื่น สปริงเปิดด้านในช่วยป้องกันและยึดตรึงไว้

฿ 2,199 ฿ 2,199

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN4911A3

"KNIPEX" คีมถ่างแหวนชนิดตรง มีหลายขนาดให้เลือก ด้ามหุ้มด้วยพลาสติกกันลื่น สปริงเปิดด้านในช่วยป้องกันและยึดตรึงไว้

฿ 1,274 ฿ 1,274