บล็อกชุด / SOCKET SETS

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 36 - 80 มม. พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets - 15 Piece Metric Socket Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿44,580 ฿44,580
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 32 มม. ลูกบล็อกถอดหัวเทียน พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Side Drive Socket Sets - 1/2 Square Drive 30 Piece Metric Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,033 ฿12,033
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกยาว ลูกบล็อกหัวไขควง หัวหกเหลี่ยม พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Side Drive Socket Sets - 3/8 Square Drive 50 Piece Metric Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,861 ฿13,861
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 4 - 14 มม. พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Side Drive Socket Sets - 1/4 Square Drive 19 Piece Metric Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,236 ฿8,236
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยมขนาด 22 - 50 มม., 7/8 - 2 นิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 3/4 - 36 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,867 ฿30,867
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยมขนาด 22 - 60 มม. พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 3/4 - 22 Piece Metric

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,993 ฿25,993
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 10 - 32 มม., 1/2 - 1.1/4 นิ้ว พร้อมด้ามบล็อกในชุด Kennedy Socket Sets 1/2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,568 ฿11,568
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกมิลและนิ้ว ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,466 ฿20,466
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกหัวไขควง ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,380 ฿18,380
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 32 มม. ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2 - M30M - 30 Piece Metric

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿9,403 ฿9,403
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 24 มม., 3/8 - 7/8 นิ้ว ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2 - 30 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,053 ฿11,053
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 32 มม. ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2 - 25 Piece Metric

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,886 ฿10,886
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 32 มม. ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 1/2 - 20 Piece Metric

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,005 ฿10,005
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 8 - 32 มม. ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 3/8 - 25 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,759 ฿9,759
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกยาวขนาด 8 - 22 มม., 3/8 - 13/16 นิ้ว ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 25 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,525 ฿6,525
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 90 Piece Metric, Inch & Whitworth with Screwdriver Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,545 ฿20,545
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น-ยาว ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 50 Piece Metric with Screwdriver Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,558 ฿11,558
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น 6 - 22 มม., 1/4 - 7/8 นิ้ว ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 40 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,582 ฿8,582
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกถอดหัวเทียน ลูกบล็อกหัวไขควง ด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 30 Piece Metric with Screwdriver Bits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,147 ฿8,147
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกยาว ชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 51 Piece Metric/AF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,801 ฿7,801
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกมาตรฐานขนาด 4 - 36 มม. พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 50 Piece Metric

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,819 ฿15,819
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกหัวไขควง ชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 46 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,465 ฿7,465
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้น ลูกบล็อกยาว ลูกบล็อกหัวไขควง พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 46 Piece Metric Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,672 ฿7,672
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกสั้นและลูกบล็อกยาวชนิดมิลและนิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 82 Piece Metric & Inch

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿10,312 ฿10,312
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกขนาด 4 - 14 มม., 3/16 - 9/16 นิ้ว พร้อมด้ามและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 29 Piece Metric & Inch Socket Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,980 ฿6,980
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

KENNEDY สินค้าจากประเทศอังกฤษ-1

ประกอบด้วยลูกบล็อกมิลขนาด 4 - 14 มม. พร้อมด้ามบล็อกและข้อต่อในชุด Kennedy Socket Sets 19 Piece Metric Socket Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,822 ฿6,822
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้