ประแจปากตาย / DOUBLE OPEN END WRENCHES

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE3032

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 342 ฿ 342

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2732

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 332 ฿ 332

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2528

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 268 ฿ 268

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2427

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 268 ฿ 268

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2426

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 257 ฿ 257

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2123

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 225 ฿ 225

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE2022

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 193 ฿ 193

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE1819

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 171 ฿ 171

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE1617

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 139 ฿ 139

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE1415

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 118 ฿ 118

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE1213

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 107 ฿ 107

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE1011

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 86 ฿ 86

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE0089

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 80 ฿ 80

TOREX สินค้าจากประเทศเยอรมัน TPQ-TRDE0067

คุณภาพสูงด้วยมาตรฐาน DIN 3110 และวัสดุโครมวานาเดียม (CHROME VANADIUM) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-32 มม. OPEN-ENDED SPANNERS - DIN 3110 (METRIC)

฿ 80 ฿ 80

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE3032

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 316 ฿ 316

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE2528

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 247 ฿ 247

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE2427

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 228 ฿ 228

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE2224

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 200 ฿ 200

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE2123

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 188 ฿ 188

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE2022

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 176 ฿ 176

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1921

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 153 ฿ 153

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1617

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 114 ฿ 114

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1417

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 117 ฿ 117

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1415

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 100 ฿ 100

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1213

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 84 ฿ 84

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE1012

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 77 ฿ 77

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE0810

ประแจปากตายตัวเดี่ยว 

฿ 70 ฿ 70

TEKIRO สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น TKOE0809

ประแจปากตายตัวเดี่ยว

฿ 67 ฿ 67