คีมชนิดต่าง ๆ / PLIERS & GRIPS

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0201200

"KNIPEX" คีมปากจิ้งจก คีมเอนกประสงค์แรงงัดสูง DIN ISO 5746 ขนาด 225 มม.

฿ 1,110 ฿ 1,110

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0201180

"KNIPEX" คีมปากจิ้งจก คีมเอนกประสงค์แรงงัดสูง DIN ISO 5746 ขนาด 180 มม.

฿ 1,053 ฿ 1,053

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0202200

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกด้าม TWOTONE ลดการใช้แรงได้มากกว่าคีมผสมทั่วไปถึง 35%

฿ 1,309 ฿ 1,309

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0202180

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกด้าม TWOTONE ลดการใช้แรงได้มากกว่าคีมผสมทั่วไปถึง 35%

฿ 1,203 ฿ 1,203

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0206200

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกกันไฟ VDE1000V ด้ามจับหุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

฿ 1,895 ฿ 1,895

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0206180

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกกันไฟ VDE1000V ด้ามจับหุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

฿ 1,743 ฿ 1,743

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0301200

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 889 ฿ 889

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0301180

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 818 ฿ 818

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0301160

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 783 ฿ 783

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0302200

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 1,110 ฿ 1,110

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0302180

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 968 ฿ 968

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0302160

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมเอนกประสงค์ DIN ISO 5746

฿ 946 ฿ 946

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0306200

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกกันไฟ VDE1000V มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 160 - 200 มม. คีมอเนกประสงค์ ด้ามจับหุ้มฉนวน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

฿ 1,601 ฿ 1,601

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0306180

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกกันไฟ VDE1000V คีมอเนกประสงค์ ด้ามจับหุ้มฉนวน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

฿ 1,437 ฿ 1,437

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN0306160

"KNIPEX"  คีมปากจิ้งจกกันไฟ VDE1000V คีมอเนกประสงค์ ด้ามจับหุ้มฉนวน ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว

฿ 1,331 ฿ 1,331

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN2501160

"KNIPEX" คีมปากแหลม ด้ามหุ้มพลาสติก คีมตัดข้างปากนก (คีมวิทยุ) DIN ISO 5745

฿ 946 ฿ 946

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN2501140

"KNIPEX" คีมปากแหลม ด้ามหุ้มพลาสติก คีมตัดข้างปากนก (คีมวิทยุ) DIN ISO 5745

฿ 889 ฿ 889

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN2502160

"KNIPEX" คีมปากแหลม ด้าม TWOTONE คีมตัดข้างปากนก (คีมวิทยุ) DIN ISO 5745

฿ 1,131 ฿ 1,131

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN2502140

"KNIPEX" คีมปากแหลม ด้าม TWOTONE คีมตัดข้างปากนก (คีมวิทยุ) DIN ISO 5745

฿ 1,046 ฿ 1,046

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN5000180

"KNIPEX" คีมถอนตะปู 180 มม. ปากคีบสำหรับงานไม้ DIN ISO 9243 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักที่สุด

฿ 1,338 ฿ 1,338

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN5000160

"KNIPEX" คีมถอนตะปู 160 มม. ปากคีบสำหรับงานไม้ DIN ISO 9243 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักที่สุด

฿ 1,124 ฿ 1,124

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7001180

"KNIPEX" คีมตัดสายไฟ คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง DIN ISO 5749

฿ 1,053 ฿ 1,053

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7001160

"KNIPEX" คีมตัดสายไฟ คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง DIN ISO 5749

฿ 1,003 ฿ 1,003

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7002180

"KNIPEX" คีมตัดปากเฉียง ด้ามจับTWOTONE คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง DIN ISO 5749

฿ 1,288 ฿ 1,288

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7002160

"KNIPEX" คีมตัดปากเฉียง ด้ามจับTWOTONE คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง DIN ISO 5749

฿ 1,203 ฿ 1,203

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7002140

"KNIPEX" คีมตัดปากเฉียง ด้ามจับTWOTONE คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง DIN ISO 5749

฿ 1,160 ฿ 1,160

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7006180

"KNIPEX"  คีมตัดปากเฉียงกันไฟ VDE 1000V ด้ามจับหุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว มาตรฐานสำหรับการหุ้มฉนวน IEC 60900 DIN EN 60900

฿ 1,765 ฿ 1,765

KNIPEX สินค้าจากประเทศเยอรมนี KN7006160

"KNIPEX"  คีมตัดปากเฉียงกันไฟ VDE 1000V ด้ามจับหุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว มาตรฐานสำหรับการหุ้มฉนวน IEC 60900 DIN EN 60900

฿ 1,637 ฿ 1,637