ซีแคลมป์ แคล้มจับชิ้นงาน KEN-539-2440K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

สามารถจับชิ้นงานได้กว้างสุด 100 มม. Kennedy Extra Heavy-Duty G-Clamps - Copper Plate Screw

รุ่น/ขนาด

Share

Kennedy Extra Heavy-Duty G-Clamps - Copper Plate Screw

Manufactured from drop forged ribbed anti-twist frame steel suited to fabrication and welding applications, etc. Resistant to rusting and weld spatter.

** สามารถดูรายละเอียดครบถ้วนได้จากแคตตาล็อคสินค้า กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF เพื่อดูทั้งหมด **

ORDER CODE : KEN-539-2440K

  • Clamping Capacity 100 mm
  • Throat Depth 65 mm
  • Weight Each 1.30 kg


 ** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **