เทปกันลื่นสีดำ KEN-964-2025K

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

เทปกันลื่นสีดำคุณภาพสูง ขนาดหน้ากว้าง 25 มม. ยาว 18 เมตร Anti-Slip Self Adhesive Floor Tape

รุ่น/ขนาด

Share

Anti-Slip Self Adhesive Floor Tape

Provides extra traction on slippery surfaces such as hazardous floor areas, industrial machinery, playgroup apparatus, stair treads and various other potentially slippery areas. It is designed to
provide a quick, effective and economical solution to the problem with a self-adhesive back for ease of installation. It can be used indoors or outdoors and is resistant to water, motor oil, detergents, solvents and UV light, providing a wide variety of anti-slip solutions.

** สามารถดูรายละเอียดครบถ้วนได้จากแคตตาล็อคสินค้า กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF เพื่อดูทั้งหมด **

ORDER CODE : KEN-964-2025K

  • Colour Black
  • Width 25 mm
  • Roll Length 18 m


 ** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **