ใบมีดขูด KEN-533-0620K

อะไหบ่ใบมีดขูดขนาด 100 มม. แพ็คละ 10 ชิ้น Short & Long Handled Wall Scrapers

รุ่น / ขนาด

Share

Short & Long Handled Wall Scrapers

Wall scrapers that help remove wallcoverings, paint, floor and wall tiles more easily. The blunt side of the blade is useful for stripping off paint, removing wallcoverings and tiles, whilst the sharp edge will easily remove paint from glass. Blades are easily changed and replaced.

** สามารถดูรายละเอียดครบถ้วนได้จากแคตตาล็อคสินค้า กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF เพื่อดูทั้งหมด **

ORDER CODE : KEN-533-0620K

  • Type 100mm Scraper Blades (Pk 10)
  • Weight 0.066 kg

 

 ** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **