กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก KEN-591-1120K

กรรไกรตัดแผ่นเหล็กชนิดปากตรง ขนาด 300 มม. Kennedy General-Purpose Tinsnips

รุ่น / ขนาด

Share

Kennedy General-Purpose Tinsnips

Manufactured from drop forged carbon steel with hardened and precision ground blades which can be re-sharpened.

Standard Type
A traditional design, suitable for the general-purpose cutting of sheet metal in a wide range of materials such as copper, aluminium and mild steel.

** สามารถดูรายละเอียดครบถ้วนได้จากแคตตาล็อคสินค้า กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ PDF เพื่อดูทั้งหมด **

ORDER CODE : KEN-591-1120K

  • Length 300 mm (12")
  • Overall Depth 30
  • Overall Length 55
  • Overall Width 310
  • Weight per 6 : 4.00 kg

 

 ** ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **