คีดตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-320A

LK-320A คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 325 SQMM.ยาว 220 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-325A

LK-325A คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 240 SQMM.ยาว 250 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-327B

LK-327B คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 240 SQMM.ยาว 250 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-450A

LK-450A คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 400 SQMM.ยาว 240 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-760A

LK-760A คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 500 SQMM.ยาว 290 มม.

OPT สินค้าจากประเทศไต้หวัน LK-760L

LK-760L คีมตัดสายไฟแบบเฟืองทดสลัก 500 SQMM.ยาว 430 มม.